www.ABC-Color.com
Онлайн розмальовки на різні теми
Довідка

Самовчитель HTML5

Створення веб сторінки.
Статті написані практично коротко, не відволікаючись на різні специфіки та історію.

Курсивний текст в HTML 5

Курсивний текст успішно застосовуються в HTML, для передачі смислового значення тексту індексується роботам.

Курсивний текст

Курсивний шрифт

<i> </i> - тег фізичної розмітки, просто робить текст курсивом не надаючи тексту значення, при індексації пошуковими роботами.

<em> </em> - тег логічної розмітки, визначає важливість поміченого тексту.

<dfn> </dfn> - використовується при першій згадці терміна з наступним його описом. Так-як термін вже описаний при подальшому згадуванні його вже не ставимо в цей тег.

<!DOCTYPE HTML><html lang="ru"><meta charset="utf-8"><title>Теги</title>
<h1>Теги</h1>
<p><dfn>Відкриваючий тег</dfn> - це тег який ставитися на початку дії тега, назви тега поміщені в кутові дужки.
<p><dfn>Закриваючий тег</dfn> - це тег який ставитися в кінці дії тега, назву тега поміщено в кутові дужки і перед назвою тега має косу лінію.
<p><em>Тег відкриваючий</em> називають ще <i>початковим</i>,<br>
а <em>закрывающий тег</em>, називають ще <i>кінцевим</i>.</p>

Дивитися приклад.

Теги file: ///D:/... Теги Відкриваючий тег - це тег який ставитися на початку дії тега, назви тега поміщені в кутові дужки. Закриваючий тег - це тег який ставитися в кінці дії тега, назву тега поміщено в кутові дужки і перед назвою тега має косу лінію. Тег відкриваючий називають ще початковим, а закриваючий тег, називають ще кінцевим.

<var> </var> - використовується для виділення в тексті курсивом назви програмних перемінних.

<cite> </cite> - використовується для виділення в тексті цитат і посилань на використаний матеріал.

Примітка: для виділення цитованого тексту використовуйте тег <q> </q>. Тег не має текстового стилю за замовчуванням.

<!DOCTYPE HTML><html lang="uk"><meta charset="utf-8"><title>Змінні</title>
<h1>Назви змінних</h1>
<p>Приклад написав: <cite>Лобаз Роман</cite>.<br>
<q>Не починайте назви змінних з цифр, наприклад <var>11aa</var>, назвіть <var>aa11</var>. Краще наділяє назви значенням, наприклад <var>file11lot_aa</var>.</q></p>
<p><cite>http://www.abc-color.com/dovidka/</cite></p>

Переглянути приклад.

Змінні file: ///D:/... Назви змінних Приклад написав Лобаз Роман. Не починайте назви змінних з цифр, наприклад 11aa, назвіть aa11. Краще наділяє назви значенням, наприклад, file11lot_aa http://www.abc-color.com/dovidka/